Zajęcia adaptacyjne

Czemu służą zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne bardzo dobrze przygotowują dziecko do wejścia w przedszkolny świat. Dzieci i rodzice mają okazję poznać pomieszczenia przedszkolne (szatnia, sala zabaw, łazienka), inne dzieci, osoby pracujące w przedszkolu oraz obowiązujące w nim zasady.

Zajęcia adaptacyjne są dobrą okazją aby rodzice poznali lepiej charakter przedszkola i nabrali zaufania do pracujących w nim osób.

Aktualna oferta zajęć adaptacyjnych dostępna jest w lutym.

Jak wyglądają zajęcia?​

W przedszkolu Bursztynek zajęcia adaptacyjne odbywają się w okresie od marca do czerwca raz w tygodniu popołudniami. Trwają jednorazowo półtorej godziny i obejmują zabawę swobodną, zajęcia prowadzone przez nauczyciela, podwieczorek, pracę plastyczną. W czasie zajęć dzieci śpiewają, tańczą, słuchają wierszyków, bajek i opowiadań. Wszystkie te działania mają na celu wsparcie rozwoju dziecka i przygotowanie go do przedszkola.

Kiedy odbywają się zajęcia?

W marcu i kwietniu dzieci uczestniczą w zajęciach razem z rodzicami.

W maju i czerwcu dzieci zostają pod opieką nauczycielek, a rodzice spotykają się w tym czasie przy herbatce w innej sali.

W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) dzieci przygotowujące się do przedszkola mogą uczestniczyć w zajęciach w młodszej grupie przedszkolnej w ramach cyklu wakacyjnego.
Zakres korzystania z oferty wakacyjnej może być ustalony indywidualnie.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu!