Założenia wychowawcze

W Bursztynku bardzo ważne jest WYCHOWANIE

W codziennych kontaktach z dziećmi kierujemy się zasadą „Kochać i wymagać”.  Oznacza to, że każde dziecko jest dla nas ważne i każde darzymy szacunkiem, udzielamy wsparcia, akceptujemy to, co przeżywa i czego potrzebuje. Staramy się też rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby dziecka. Jednocześnie zachęcamy dziecko do rozwoju, do samodzielności, do podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji tych decyzji czyli do odpowiedzialności. Do takiego wychowania zapraszamy też rodziców proponując warsztaty grupowe kształtujące umiejętności wychowawcze oraz spotkania indywidualne dotyczące danego dziecka.

Wychowanie w Bursztynku opieramy na dwóch koncepcjach: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz Pozytywna Dyscyplina. Metody oparte na tych koncepcjach pozwalają zrozumieć dzieci, wspierać ich naturalny potencjał i wychowywać je na mądrych, pewnych siebie i odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych, a na co dzień skutecznie radzić sobie z trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodzenie z domu, sprzątanie czy mycie zębów.

W codziennych kontaktach

W codziennych kontaktach z dziećmi i dorosłymi rozwijamy postawę asertywną tzn. zachęcamy do wyrażania własnego zdania, swoich emocji i postaw, uczymy odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych, kształtujemy empatię i elastyczność zachowania, rozwijamy świadomość siebie (wad, zalet i opinii), uczymy wyrażania i przyjmowania pochwały i krytyki. We wzajemnych relacjach dbamy o postawę otwartości i autentyczności. Nie akceptujemy przemocy i manipulacji.

Programy profilaktyczne

W Bursztynku w każdej grupie realizujemy programy psychoprofilaktyczne, które mają na celu rozwijanie u dzieci umiejętności prospołecznychprzedszkolaków. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia, wyrażać je w akceptowalny dla innych sposób, nawiązywać przyjaźnie i wchodzić w kontakty z ludźmi w sposób asertywny tzn. wyrażać siebie nie krzywdząc innych.

Trzylatki

Trzylatki w towarzystwie sympatycznego Kajtusia uczą się samodzielności, rozpoznawania uczuć, radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i przedszkolu, np. reagowania w sytuacji kiedy ktoś zabiera zabawkę lub nas bije odkładania rzeczy na miejsce, używania miłych słów, sprawiania innym przyjemności oraz mówienia „nie”.

Czterolatki

Czterolatki rozwijają swoje umiejętności prospołeczne w towarzystwie Kubusia Puchatka, Tygryska, Króliczka, Maleństwa, Prosiaczka i Hefalumpka. Uczą się między innymi: uważnego słuchania, mówienia odważnym głosem, proszenia o pomoc, wybaczania, pozdrawiania, rozumienia innych, przepraszania, czekania na swoją kolej, zapraszania do zabawy czy oferowania pomocy.

Pięciolatki 

Pięciolatki realizują w pierwszym semestrze cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem”, których celem jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez: pogłębienie świadomości własnych uczuć, uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób; poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości, naukę radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

W drugim semestrze dzieci pięcioletnie realizują program „Przyjaciele żyrafy Bibi” oparty na nurcie porozumienia bez przemocy, w którym zwraca się dużą uwagę na potrzeby swoje i drugiego człowieka. Rozpoznanie uczuć i potrzeb pozwala zaakceptować siebie i innych, jest też niezbędne, by w pełni być sobą, bez czego z kolei niemożliwe jest szczęście.